Eco Balance

Beech 3 strip matt lacquer

 • article nr.: 1428930
 • 2200 x 185 x 13 mm

Beech 3 strip natural oil plus 

 • article nr.: 1739987
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak 3 strip natural oil plus

 • article nr.: 1739988
 • 2200 x 185 x 13 mm

Knotty oak 3 strip matt lacquer

 • article nr.: 1428932
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak brushed 3 strip natural oil plus

 • article nr.: 1739989
 • 2200 x 185 x 13 mm

European black walnut  3 strip natural oil plus

 • article nr.: 1739986
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak brushed wide plank matt lacquer

 • article nr.: 1428939
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak brushed wide plank natural oil plus

 • article nr.: 1739990
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak brushed wide plank matt lacquer

 • article nr.: 1428951
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak brushed wide plank natural oil plus

 • article nr.: 1739991
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak brushed wide plank white matt lacquer

 • article nr.: 1518379
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak brushed wide plank white natural oil plus

 • article nr.: 1739992
 • 2200 x 185 x 13 mm

Oak extra-sized wide plank matt lacquer 

 • article nr.: 1739969
 • 2380 x 233 x 13 mm

Oak extra-sized wide plank natural oil plus

 • article nr.: 1739972
 • 2380 x 233 x 13 mm

Oak extra-sized wide plank matt lacquer 

 • article nr.: 1739971
 • 2380 x 233 x 13 mm

Oak extra-sized wide plank natural oil plus

 • article nr.: 1739973
 • 2380 x 233 x 13 mm

Oak soft texture extra-sized wide plank natural oil plus

 • article nr.: 1739974
 • 2380 x 233 x 13 mm

Oak wide strip matt lacquer

 • article nr.: 1739945
 • 1170 x 120 x 13 mm

Oak wide strip natural oil plus

 • article nr.: 1739945
 • 1170 x 120 x 13 mm

Oak wide strip matt lacquer

 • article nr.: 1739976
 • 1170 x 120 x 13 mm

Oak wide strip natural oil plus

 • article nr.: 1739985
 • 1170 x 120 x 13 mm